Największym z portów duńskich jest Kopenhaga, w której koncentruje się większość obrotów portowych. Znajdują się tam, cztery porty: wewnętrzny ? Inderhavn, wolny ? Frihavn, Kastrup Havn na wyspie Amager i Tuborg Havn przy browarze Tuborg. Przeładowują one: Inderhavn i Frihavn ? 10 648 tyś. t, Kastrup Havn ? 223 tyś. t i Tuborg Havn ? 10 347 tyś. t. Stale rozbudowywany i modernizowany port kopenhaski przyjmuje statki do 50 tyś. t nośności (zbiornikowce). Jego powierzchnia wynosi 1700 ha, w tym basenów portowych ? 1300 ha. Długość nabrzeży sięga ok. 44 km. W obrotach krajowych i międzynarodowych przeważa przewóz, kilkakrotnie wyższy od wywozu, co wynika z importu surowców dla przemysłu i paliw. Dużą część obrotów (ok. 2 min t) stanowi drobnica. Specyficzną cechą portu kopenhaskiego jest żegluga promowa łącząca go z portami krajowymi i zagranicznymi, zwłaszcza ze Szwecją. W związku z tym Kopenhaga skupia 20 przystani promowych. Prorny obsługują zarówno duży ruch pasażerski (ok. 10 min pasażerów rocznie) w relacjach Kopenhaga–Malmó i Landskrona w Szwecji, Oslo w Norwegii, R0nne na Bornholmie, Travemund’e w RFN, Świnoujście w Polsce, jak i transport towarowy. Drugim co do wielkości portem Danii jest Arhus, korzystnie usytuowany przy szlakach żeglugowych w Bełtach i Kattegaeie wokół przylądka Grenen. Jego zaplecze obejmuje środkowowschodnią Jutlandię i Fionię, najgęściej po aglomeracji Kopenhagi zaludnione obszary Danii.