Producenci

Polityka prywatności

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

KMB Kamil Baj
ul. Bolka I Świdnickiego 4/2
57-100 Strzelin
NIP: 8842584276
REGON: 365938077

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (żądanych przez Użytkownika), przez Sklep Świat Shih Tzu działający pod adresem internetowym www.swiatshihtzu.pl, prowadzony przez: KMB Kamil Baj.

Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych.

Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w www.swiatshihtzu.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Użytkownika.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 • dostęp do danych osobowych Użytkownika, mają tylko ci pracownicy www.swiatshihtzu.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony;
 • system IT www.swiatshihtzu.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

1) Definicje

Administrator - oznacza KMB Kamil Baj, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.swiatshihtzu.pl

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

2) Dane Osobowe

Administrator za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 4. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 5. numer telefonu.

Skuteczne zarejestrowanie się (założenie konta), złożenie zamówienia lub zgłoszenie reklamacji w Serwisie wymaga uprzedniego, dobrowolnego, odrębnego dla każdego celu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji, realizacji zamówienia bądź złożenia reklamacji w Serwisie.

W celu realizacji umowy Sklep Świat Shih Tzu może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: operatorzy logistyczni - w celu realizacji procesu wysyłki towaru oraz procesu reklamacyjnego, operatorzy płatności - w celu przeprowadzenia procesu płatności, zewnętrzne firmy księgowe - w celu księgowania i wystawiania faktur.

Przekazane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, co do którego Użytkownik udzielił wyraźnej zgody. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

Administrator może wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane osobowe wyłącznie w celu, co do którego Użytkownik udzielił wyraźnej, odrębnej zgody.

Użytkownik ma prawo do wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych, a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego ich usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa skontaktować się ze Sklepem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: k.baj.kmb@gmail.com

3) Rejestracja

W trakcie rejestracji Administrator prosi o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.swiatzhihtzu.pl, co umożliwia brak konieczności ponownego wypełniania całego formularza zamówienia oraz możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać dane.

W trakcie rejestracji Administrator prosi o podanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji –  konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – konieczny do zaadresowania przesyłki;
 • adres e-mail – konieczny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • numer telefonu – konieczny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia.

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez www.swiatzhihtzu.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

4) Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia Administrator prosi o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia Administrator prosi o podanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji –  konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – konieczny do zaadresowania przesyłki;
 • adres e-mail – konieczny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W sytuacji, gdy Klient przy składaniu zamówienia wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, Administrator dodatkowo prosi o podanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – konieczne do zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – konieczny do zaadresowania przesyłki;
 • numer telefonu do odbiorcy przesyłki – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, Administrator dodatkowo prosi o podanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – konieczne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – konieczne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • numer NIP – konieczny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.swiatshihtzu.pl oraz następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym, pocztowym, kurierskim lub brokerom kurierskich w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są do następujących firm:
 • InPost
 • Ruch S.A.
 • DPD

imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

 • wFirma z firmy Web INnovative Software Sp. z o.o.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.swiatshihtzu.pl.

www.swiatshihtzu.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 • Płatności Shoper (Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP: 5851351185)

adres e-mail, na który, po wyrażeniu odrębnej zgody podczas składania zamówienia zostaje wysłana przez okazje.info.pl prośba o wypełnienie ankiety i wyrażenie opinii odnośnie sklepu swiatshihtzu.pl

 • Grupa Okazje Sp. z o.o. Al. Tadeusza Kościuszki 23/25 90-418 Łódź NIP: 725 207 12 27 REGON: 101681944 KRS: 0000513788

imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, NIP, adres IP są przechowywane przez system informatyczny shoper.pl dostarczany przez Dreamcommerce S.A. ul. Władysława Łokietka 79 31-280 Kraków NIP: 9452156998 REGON: 121495203 KRS: 0000395171.

imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, NIP są również przechowywane w postaci wiadomości e-mail przez dostawcę usługi poczty elektronicznej Google Inc. z siedzibą w USA.

5) Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia Administrator prosi o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili Użytkownik może zrezygnować logując się na swoje konto na www.swiatshihtzu.pl lub klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera.

6) Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 7) Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   •  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  6. Świadczenia usług reklamowych
   • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
   • Google AdWords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • Google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
   • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  5. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
  6. Rozpoznawania lokalizacji Użytkownika:
   • Google.com - [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  7. Realizacji płatności:
   • Płatności Shoper [administrator cookies: DreamCommerce S.A. z siedzibą w Krakowie] 

8) Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne.
 4. Obok plików cookies Sklep Świat Shih Tzu może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane celu analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi. 

9) Udostępnianie danych osobowych Użytkownika

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, www.swiatshihtzu.pl udostępni  takie dane. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Użytkownika będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności i regulaminie sklepu znajdującym się pod adresem: https://www.swiatshihtzu.pl/pl/i/Regulamin/1 .

10)  Zmiana polityki bezpieczeństwa www.swiatshihtzu.pl

www.swiatshihtzu.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.swiatshihtzu.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie www.swiatshihtzu.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem:  https://www.swiatshihtzu.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/5

11) Kontakt

www.swiatshihtzu.pl kontaktuje się z Użytkownikiem korzystając z podanego adresu e-mail, a tylko w szczególnych sytuacjach korzysta z podanego przez Użytkownika numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika Administrator zachęca do kontaktu pod adresem e-mail: k.baj.kmb@gmail.com.

W przypadku chęci Użytkownika aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, o ile Użytkownik nie może lub nie chce zrobić tego samodzielnie, Administrator prosi o kontakt pod adresem e-mail: k.baj.kmb@gmail.com

W powyższych sprawach można również korespondować z Administratorem pod poniższym adresem:

KMB Kamil Baj
ul. Bolka I Świdnickiego 4/2
57-100 Strzelin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl