Co trzeba wiedzieć o pomocy drogowej?

W Polsce szacuje się, iż na 1000 mieszkańców liczba pojazdów wynosi 747 sztuk. Są to statystyki prowadzone przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów. Polska zajmuje drugie miejsce w tej kategorii, spośród państw europejskich. Przy tak dużej ilości pojazdów należy mieć na uwadze różne przypadki, które mogą zatrzymać samochód czy spowodować inne szkody. Dlatego powinno się pamiętać o usługach pomocy drogowej.
Samochód pomocy drogowej to holownik lub laweta. Zalicza się go kategorii pojazdu specjalnego. Zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku, pojazdy specjalny to ”pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczona do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być
przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji”. Dodatkowo taki samochód powinien być wyposażony w ostrzegawczy żółty sygnał świetlny.
Pomoc drogowa Lublin oferuje całodobową usługę w postaci transportowana pojazdów osobowych, ciężarowych. Może być to spowodowane awarią czy niestety wypadkiem. Innym wsparciem może być pomoc przy awaryjnym otwieraniu samochodu, dowozie paliwa czy odpaleniu na tzw. kabel. Mając jakiś problem ze swoim pojazdem, należy wytłumaczyć go pomocy drogowej, a ona dostosuje wsparcie adekwatne do przeszkody.