Park Narodowy Jezior Plitwickich położony jest w środkowej części Chorwacji. Obszar o powierzchni 300 km2 pełen lasów i jezior został objęty ochroną w 1949 roku, a trzy dekady później został wpisany na Listę światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO.

Park zyskał popularność wśród turystów dzięki dużej liczbie ciekawych wodospadów. Ponadto znajduje się w nim 16 jezior. Wczasowicze mogą udać się w piecza wędrówkę po specjalnie wyznaczonych szlakach, ścieżkach biegnących wzdłuż brzegu jeziora oraz kładkach.

Po Parku Narodowym Jezior Plitwickich kursują autobusy zasilane prądem elektrycznym. Rozwożą one turystów do punktów, w których rozpoczynają się szlaki turystyczne oraz do hoteli i baz noclegowych ulokowanych na terenie parku.

Największe jeziora obejrzeć można z promu, który napędzany jest również prądem elektrycznym. Ciekawostką jest fakt, że na terenie Parku Narodowego Jezior Plitwickich nie ma żadnych miast ani też wsi. Są tam jedynie hotele.

Wodospady stanowią niewątpliwie jeden z najciekawszych punktów wędrówki po rezerwacie. Wiele szlaków prowadzi pod wodospad, skąd podziwiać można kaskady spadającej wody.

Warto przyjrzeć się również szacie roślinnej parku. Lilie pokrywające tafle jezior najpiękniej prezentują się wiosną, kiedy ich kwiaty zaczynają kwitnąć. Żyje tu również wiele gatunków zwierząt m.in. rysie, sarny, dziki, wilki, bobry, lisy, wydry oraz żbiki. Ponadto rezerwat stanowi naturalne środowisko dla żyjącego tu ptactwa.

Przez park przepływa rzeka Korana, która w kilku miejscach połączona jest z jeziorami. Wzdłuż jej brzegów poustawiano kilka tartaków napędzanych siłą wody. Stoją tam również chatki pasterskie. Widok na Koranę jest niesamowity, albowiem przepływa ona między skalistymi urwiskami będącymi częścią malowniczego krajobrazu.